Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho Quý khách nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo đó chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ thông tin của khách hàng. Chúng tôi cam kết những điều khoản sau:

  • Khách hàng chấp thuận việc cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi
  • Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ 3 dưới mọi hình thức
  • Chúng tôi thu nhập thông tin của khách hàng khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc mua sắm trên trang Web của chúng tôi.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng cho đến khi khách hàng có nhu cầu gỡ bỏ, Quý khách phải liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được gỡ bỏ thông tin.